Ledarskap är en konst

Projekteringsledarens uppgift är att tillvarata alla aktörers intressen genom att styra, samordna och leda medlemmarna i projektet mot ett och samma mål. Projekteringsledaren ansvarar för att leda projekteringsarbetet. Tyréns projekteringsledare är duktiga på att se helheten och med god kommunikation och ledarskap balanseras de olika intressenternas behov med projektets slutmål i fokus.

Projekteringsledaren ansvarar för att leda projekteringen och ska därför kunna presentera och informera om projektet för att skapa förståelse och intresse hos så väl beställare som projektörer och entreprenörer. Tyréns projekteringsledare kan Ieda processen från programhandling till färdig bygghandling på ett strukturerat sätt för att i slutändan leverera en produkt med hög kvalité, i tid och inom budget som uppfyller kundens förväntningar. Tyréns vill helst agera tillsammans med kunden för att ta fram lösningar som passar kundens behov. Insamling av krav, definition och styrning av omfattning är därför centrala delar för projekteringsledaren under både planering och genomförandefas. I alla projekt ny-, ombyggnation eller renovering finns det många intressenter vars krav och förväntningar skall mötas, vilket projekteringsledaren måste förmedla vidare inom projekteringsgruppen. Samspelet mellan kund, projekteringsledare och projektledare är därför viktigt. Projekteringsledarens primära uppgift är sedan att styra dessa parter och deras intressen mot ett fast mål.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt

Landborgskopplingen i Helsingborg

Landborgskopplingen ska jämna ut nivåskillnaderna i centrala Helsingborg, underlätta för gående och cyklister samt avlasta city från biltrafik. Tyréns uppdrag är projektledning för genomförandet från tidiga skeden till överlämnande till brukaren. Här ingår bland annat förstudier såsom arkeologi, MKB, tillstånd för vattenverksamhet samt framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad i samverkan och genomförande av projektet.

Läs mer här
Aktuellt

Relaterade projekt

Projekt
Slussen

Vart hundrade år har Slussenområdet byggts om för att tillgodose de funktioner som efterfrågats. Nuvarande "Slussenkarusell" skapades för att lösa dåtida trafikproblem. 1935 då Slussen återinvigdes gick all trafik mellan norra och södra Stockholm över Slussen och Västerbron, (sen dess har Centralbron och Essingeleden tillkommit). På broarna mellan Södermalm och Gamla Stan gick som mest ca 100 000 fordon/dygn, vilket ska jämföras med dagens ca 30 000.

Läs mer här
Projekt
Kallhäll stationsområde

Järnvägen byggs ut på sträckan Barkarby-Kallhäll vilket medför ombyggnation av stationsområdet i Kallhäll. En ny pendeltågsstation byggs tillsammans med nya broar. Tyréns har uppdraget 2013-2016 att projektera Kallhälls stationsområde. Ombyggnationen leder till att fler tåg kan gå, resenärer får fler avgångar att välja på och ankomsttiderna blir säkrare.

Läs mer här
Projekt
Hyresbostäder i Flemingsbergsdalen

Kring Flemingsbergs pendeltågsstation har en ny stadsdel börjat byggas upp. Tyréns har varit involverad som projekteringsledare i projektet Generatorn 2, som är en del av den nya stadsdelen och innefattar 184 nya hyresrätter.

Läs mer här
Projekt
Nya polishögskolan i Flemingsberg

Polishögskolan flyttar sin verksamhet från Sörentorp i Solna till Södertörns högskola i Flemingsberg, i syfte att integreras med andra humanistiska utbildningar. Tyréns fick uppdraget som projekteringsledare för båda husen inklusive förberedande markarbeten.

Läs mer här
Projekt
Jägarskolan blir bostadsområde

På uppdrag av LKAB Fastigheter har Tyréns genomfört projektering av ett nytt bostadsområde med 46 lägenheter på ett gammalt militärområde.

Läs mer här
Projekt
NEO – nytt utbildnings- och forskningscenter

Intill Karolinska sjukhuset i Huddinge byggs ett nytt utbildnings- och forskningscenter på ca 45 000 kvadratmeter. Tyréns har ansvarat för projekteringsledning KA enligt PBL.

Läs mer här
Projekt
Bostadsområdet Tollare i Nacka

Tollare är ett nytt bostadsområde i Nacka kommun vid Lännerstasundet. Det är cirka 1100 nya bostäder, flera vägar, en kaj och allmänna parker som byggs med flera intressenter involverade. Tyréns uppdrag innefattar projekteringsledning av infradelarna i projektet.

Läs mer här

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda inom projektledning och projekteringsledning.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}

Tillbaka upp