Allt för cykling

Tyréns har sedan många år arbetat med cykelplanering. Vi har deltagit i projekt över hela landet med målet att fler ska börja cykla.

Vi har varit med och tagit fram flera handböcker som stöttar planering för cykel. Vi har samarbetat med kommuner i deras cykelplanering, med bland annat idéskisser och detaljprojektering av cykelbanor och cykelfält, cykelparkering, sträckningsstudier, kapacitetsbedömningar, för- och efterstudier av utförda åtgärder. Vi har genomfört såväl stora som väldigt små uppdrag, men inget uppdrag kan vara för litet för att vara intressant – cykelfrågor är alltid viktiga!

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt

Minskad trafik på Tyresövägen vid skolstart

Tyréns, Nobina och Tyresö kommun har fått fler att åka kollektivt genom en innovativ kommunikationskampanj. Trafiken på Tyresövägen har minskat med hela 12% på morgonen innan skolstart.

Läs mer här
Aktuellt

Relaterade projekt

Projekt
Norra Djurgårdsstaden

I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholms, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. I Norra Djurgårdsstaden har Tyréns ansvar för att säkerställa att Stockholms stads egna arbeten lever upp till stadens de högt ställda hållbarhetskraven.

Läs mer här
Projekt
Ny cykelbro mellan Tegelbacken och Gamla stan

Cyklingen i Stockholm har ökat kraftigt de senaste 15 åren. Tusentals stockholmare väljer att använda cykeln för sina vardagsresor, vilket är positivt ur såväl stadsmiljö som hälsoaspekt. Ett led i att främja cyklingen är att fortsätta utveckla cykelvägarna i centrala Stockholm. Tyréns har därför fått i uppdrag att utreda hur sträckan mellan Gamla stan och Tegelbacken kan förbättras för cyklisterna.

Läs mer här
Projekt
Vägvisningssystem Umeå

Umeå kommun vill skapa ett vägvisningssystem för fotgängare och cyklister i Umeå tätort. Tyréns har i uppdrag under 2013 att ta fram ett funktionellt vägvisningssystem åt kommunen. Effektiva vägvisningssystem har visat sig bidra till beteendeförändringar i val av transportmedel i ett samhälle vilket i förlängningen kan bidra till en bättre luftmiljö inom tätorten.

Läs mer här

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi hur vi kan stötta dig i din cykelplanering.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}

Tillbaka upp