Vår metod ger svar på hur vi kan säkra dricksvattnet

Att vi har tillgång till hälsosäkert dricksvatten hemma i köket ser vi som en självklarhet. När det inträffar vattenburna sjukdomsutbrott till följd av dricksvattnet blir det därför ofta stora rubriker i media. Människor blir magsjuka, förtroendet för det kommunala dricksvattnet skadas och samhällets kostnader kan bli mycket stora.

På Tyréns har vi spetskompetens för att genomföra kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning med metoden QMRA, både för ytvattenverk och grundvattenverk. Med metodens hjälp får vi svar på sannolikheten att bli infekterad av vattnet från ett visst vattenverk, och den ger även en förståelse av hur olika driftförhållanden och beredningssteg kan optimeras för att kontrollera och hålla nere risken.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt

Säkrare dricksvatten

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant”. Detta är inskrivet i EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till att säkerställa tillgången till vatten av tillräcklig kvalitet för en hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning. Vatten är också vårt viktigaste livsmedel och måste därför hanteras på ett säkert sätt, från källan till konsumenten. Klimatförändringarna och de senare årens stora vattenburna sjukdomsutbrott i Sverige har åter aktualiserat behoven.

Läs mer här
Aktuellt

Relaterade projekt

Projekt
Vattenförsörjning Norrtälje

Norrtälje kommun räknar med en stark expansion under de närmaste 30 åren. Många nya hushåll kommer att behöva anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Uppdraget har innefattat att hitta den optimala ledningssträckan, att delta i samråd och söka miljödom för de passager som går genom sjöar samt att ta fram en miljökonsekvens-beskrivning.

Läs mer här
Projekt
Vägval vid VA-utbyggnad

Tyréns har fått i uppdrag att beskriva ett antal huvudalternativ för utbyggnad av VA och belysa de konsekvenser olika vägval innebär.

Läs mer här
Projekt
VA-plan i Bromölla kommun

Tyréns har i uppdrag att ta fram en VA-plan för hela Bromölla kommun för vattenförsörjning samt spill och dagvattenhantering. Arbetet bedrivs i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Tyréns ska som utomstående konsult styra upp och driva processen samt genomföra sammanställningar och analyser.

Läs mer här

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Hör av dig så berättar vi mer om våra tjänster inom vattenområdet. 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}

Tillbaka upp