Design Evolution

Design Evolution erbjuder effektiv projektering till fast pris och med garanterade ledtider för samhällsbyggnadssektorn.

Med Design Evolutions lösning får du ett kvalitetssäkrat projekteringsresultat på kort tid och till ett förutbestämt pris per avrop. Dessutom får du möjlighet att följa upp, utvärdera och ständigt förbättra projekteringens kvalitet

Design Evolution drivs av övertygelsen om att det finns delar inom traditionell projektering som går att effektivisera. Vår verksamhet startade som ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Tyréns AB.Under hösten 2015 bolagiserades utvecklingsprojektet och verksamheten drivs nu i Design Evolution, ett helägt dotterbolag till Tyréns AB.

 

Läs mer Design Evolution på www.designevolution.se/

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}