Koncernledning

Johan Dozzi
CEO
Född 1969. Anställd 2017.
Tidigare erfarenhet: VD Sweco Civil AB, VD Sweco Infrastructure AB och Regionchef Sweco

Birgitta Olofsson
CTO
Född 1958. Anställd 2002.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef Tyréns Infrastruktur Öst, Marknads- och utvecklingschef VAI VA-projekt. Regionchef VAI VA-projekt

Klas Rewelj
CFO
Född 1972. Anställd 2015.
Tidigare erfarenhet: Finansdirektör CGI, affärsledning, ekonomi och IT inom Falck, Munters och Atlas Copco

 

Cecilia Granath
MD Sweden
Född 1973. Anställd 2001.
Tidigare erfarenhet: Sedan examen anställd på Tyréns som byggnadskonstruktör, avdelningschef för City, avdelningschef för Akustik, biträdande affärschef Fastighet och Byggnad

Simon Giles

Simon Giles
MD UK
Född 1974. Anställd 2018.
Tidigare erfarenhet: Ansvarig för segmentet Global Cities på Accenture

 

 

 

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}