Ledningsgrupp Sverige

Cecilia Granath
Sverigechef
Född 1973. Anställd 2001.
Tidigare erfarenhet: Sedan examen anställd på Tyréns som byggnadskonstruktör, avdelningschef för City, avdelningschef för Akustik, biträdande affärschef Fastighet och Byggnad

Daniel Wallström
Regionchef Nord
Född 1968. Anställd 2007.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef Grontmij AB, Skanska, PEAB

Christian Lindfors
Regionchef Syd
Född 1971. Anställd 2006.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef Syd hos Tyréns Temaplan AB, Projektchef och Processutvecklingsansvarig inom NCC-koncernen

Andreas Behm Fredin
Regionchef Öst
Född 1978. Anställd 2009.
Tidigare erfarenhet: Avdelningschef för Tyréns affärsområde Installation och tidigare för Fastighet och Byggnad

Magnus Holmberg
Regionchef Mitt
Född 1972. Anställd 2014.
Tidigare erfarenhet: VD och tidigare produktionschef och konsultchef, Svenska Mätcenter AB

 

Christer Abrahamsson
Regionchef Väst
Född 1972. Anställd 2016.
Tidigare erfarenhet: Stadsbyggnadschef och Planchef Göteborgs stad, Stadsbyggnadschef Mölndals stad, Samhällsdirektör länsstyrelsen Västra Götaland, Projektledare stadsbyggnadsuppdrag, Gruppchef Samhällsplanering GF konsult

Claes-Håkan Johansson
CIO
Född 1954. Anställd 2017.
Tidigare erfarenhet: CIO Preem AB, IT Chef Riksrevisionen, IT Manager Nordic & Baltic States Exel Norden AB, Group IT Manager Q-Med AB

Sandra Plavinskis
Kommunikationschef
Född 1969. Anställd 2015.
Tidigare erfarenhet: Kommunikationsansvarig Peab AB, Marknads- och kommunikationschef Svenska Bostäder AB

Lena Carlström
HR-chef
Född 1965. Anställd 1993.
Tidigare erfarenhet: Personalchef Tyréns Infrakonsult AB

Hans Matssson
Ekonomichef
Född 1977. Anställd 2015. 
Tidigare erfarenhet: Finance Director IP & BPS inom CGI, Global Business controller Polygon och Munters

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}