Ledningsgrupp

Johan Dozzi, vd Tyréns   

Johan Dozzi
Verkställande direktör Tyréns
Född 1969. Anställd 2017.
Tidigare erfarenhet: VD Sweco Civil AB, VD Sweco Infrastructure AB och Regionchef Sweco. 

Birgitta Olofsson
Strateg Infrastruktur, vVD
Född 1958. Anställd 2002.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef Tyréns Infrastruktur Öst, Marknads- och utvecklingschef VAI VA-projekt. Regionchef VAI VA-projekt.

Daniel Wallström
Regionchef Nord
Född 1968. Anställd 2007.
Tidigare erfarenhet: Affärenhetschef Grontmij AB, Skanska, PEAB

Christian Lindfors
Regionchef Syd
Född 1971. Anställd 2006.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef Syd hos Tyréns Temaplan AB, Projektchef och Processutvecklingsansvarig inom NCC-koncernen.

Cecilia Granath
Regionchef Öst
Född 1973. Anställd 2001.
Tidigare erfarenhet: Sedan examen anställd på Tyréns som byggnadskonstruktör, avdelningschef för City, avdelningschef för Akustik, biträdande affärschef Fastighet och Byggnad.

Magnus Holmberg
Regionchef Mitt
Född 1972. Anställd 2014.
Tidigare erfarenhet: VD och tidigare produktionschef och konsultchef, Svenska Mätcenter AB.

Christer Abrahamsson
Regionchef Väst
Född 1972. Anställd 2016.
Tidigare erfarenhet: Stadsbyggnadschef och Planchef Göteborgs stad, Stadsbyggnadschef Mölndals stad, Samhällsdirektör länsstyrelsen Västra Götaland, Projektledare stadsbyggnadsuppdrag, Gruppchef Samhällsplanering GF konsult.

Claes-Håkan Johansson
CIO
Född 1954. Anställd 2017.
Tidigare erfarenhet: CIO Preem AB, IT Chef Riksrevisionen, IT Manager Nordic & Baltic States Exel Norden AB, Group IT Manager Q-Med AB

Klas Rewelj
CFO
Född 1972. Anställd 2015.
Tidigare erfarenhet: Finansdirektör CGI, affärsledning, ekonomi och IT inom Falck, Munters och Atlas Copco

Sandra Plavinskis
Kommunikationschef
Född 1969. Anställd 2015.
Tidigare erfarenhet: Kommunikationsansvarig Peab AB, Marknads- och kommunikationschef Svenska Bostäder AB. 

Lena Carlström
HR-Chef
Anställd 1993

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}