Sven Tyrén

Tyréns AB grundades av Sven Tyrén år 1942

Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska högskola år 1936. 1942 grundade han Tyréns AB när han tog han över John-Erik Ekströms Konsulterande Ingenjörsbyrå.

Hans ambition var att Tyréns skulle ligga i teknikens frontlinje och såg som sin uppgift att vidga och fördjupa den traditionella projektörsrollen.

Sven Tyrén var en visionär och en entreprenör som hela tiden strävade efter utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte arbetssätt och initierade förändringar som gjorde det egna företaget tekniskt branschledande och samtidigt utvecklade samhällsbyggnadssektorns byggmetoder, byggmaterial och redovisningsmetoder, hela tiden med fokus på affären och ökad lönsamhet.

På 50-talet var Sven Tyrén med och bildade HALTH. HALTH var en grupp byggnadskonstruktörer som utredde frågan "hur ändamålsenliga bygghandlingar ska se ut". Utredningen genomförs på Tyréns under tre år och med medel från Statens nämnd för byggnadsforskning. Den resulterar 1958 i omfattande förslag till standardisering av konstruktörernas symboler och uttrycksmedel.

Sven Tyréns Stiftelse bildas 1976. Genom Sven Tyréns Stiftelse finansierar vi idag årligen ett antal projekt, doktorander och adjungerade professorer för forskning och utveckling inom sektorn.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}