SEEN

Strategic European Expertise Network (SEEN)

Strategic European Expertise Network (SEEN) är ett nätverk som består av självständiga europeiska byggkonsulter. Huvudsyftet är att utbyta kunskap och expertis för att kunna erbjuda kunden det bästa inom europeisk teknologi.

Nätverkets parter är självständiga konsultföretag och de har för avsikt att förbli självständiga. När nätverket aktiveras kan kunden få tillgång till över 6 000 experters kunskap. Företagen som deltar i nätverket har alla goda etablerade rykten inom deras respektive marknader och affärsintegritet är en viktig del av deras tjänster. De anställda har ett finansiellt intresse i företagen och de satsar på hög kvalitet i sina tjänsteutbud.

 

 


Följande konsultfirmor deltar i SEEN-nätverket:

  • NIRAS, Danmark
  • Artelia, Frankrike
  • Tyréns, Sverige
  • Witteveen+Bos, Nederländerna

De medverkande företagen i detta nätverk ingår inte i någon form av konsortium eller företagsgrupp.

Läs mer på SEENs webbplats.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}