TIBAL

Tyréns Innovation and Business Accelerator Lab (TIBAL)

TIBAL är Tyréns respons på en föränderlig värld och en förståelse för att vi inte klarar allt själva. De utmaningar som vi står inför; klimatförändringar, växande befolkning och ökande urbanisering kräver innovationer och innovativa samarbeten och affärsmodeller för att vi ska kunna klara av att skapa tjänster och produkter som är delar av en lösning. Vi är beroende av varandra för att fortsatt vara relevanta för våra kunder. Vi måste jobba smartare.

Genom att kombinera nätverk, affärskulturer och kompetenser finns stora möjligheter att utveckla gemensamma lösningar som sträcker sig utanför respektive organisations primära kompetens- och fokusområde. Tillsammans har vi också en stor möjlighet att söka finansiellt stöd från branschaktörer och offentliga instanser.

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}