Våra strategier

Minsta möjliga, bästa möjliga

Vi har länge betraktat frågan om miljön och klimatet som vår enskilt största utmaning. I vår strategiska plan har vi därför lagt fokus på lösningar som reducerar koldioxidutsläppen. Vi ser på klimatfrågan som en realitet och vi vet att vi fortsättningsvis kommer att bli tvungna att leva upp till ständigt ökade ambitionsnivåer sprungna ur såväl lagstiftning som ur ett allmänt opinionsläge och våra egna ambitioner.

På Tyréns är vi övertygade om att vi måste gå i täten för utvecklingen. Det är våra ingenjörer och medarbetare som ska bli hjältarna i det arbete som kommer att ta vid för att förändra både arbetsprocesser och produkter i rätt riktning.

Det är vi som ska leverera framtidens lösningar, och det är vi som måste möta och förutse de allt hårdare krav som kommer att ställas på vår verksamhet. Därför är det viktigare än någonsin att fortsätta vara ett nyfiket företag. Att stötta och ge näring åt våra medarbetares nyfikenhet är det bästa sättet för oss att möta framtiden. Vi måste vara nyfikna för att kunna skapa och ta oss in på de områden som öppnar sig under arbetets gång med en så grundläggande omställning av samhället som klimatfrågan innebär.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}