Konstruktion

Höga hus

Tyréns erbjuder en komplett och omfattande projektering och konstruktion av höga hus och strävar att tillhandahålla bärande konstruktioner som uppfyller alla projektspecifika krav med minsta möjliga materialåtgång och till minsta möjliga kostnad. När det gäller system för höga hus tror vi att det är fördelaktigt att börja ett nära samarbete mellan beställare, konstruktör och arkitekt redan vid projektstart. Det effektiviserar processen och minskar risken för dyra omprojekteringar.

Projektering och byggande av höga hus har många utmaningar som påverkar de olika systemen som ska samverka. Detta innefattar att redan i idéstadiet i samråd med våra experter hitta det mest fördelaktiga stomsystemet och se till att den bärande stommen klarar av påfrestningarna på det höga huset. Det gäller också att väga in placeringen av pelare, fackverk och stabiliserade väggar med de arkitektoniska kraven och önskemålen.

Bärande konstruktioner som uppfyller alla projektspecifika krav med minsta möjliga materialåtgång och till minsta möjliga kostnad.

Nya krav när husen blir högre

Bjälklagen måste passa in i de önskade våningshöjderna och samtidigt tillgodose kraven på akustik, brandsäkerhet och isolering. Höga hus ska klara både vanliga och extrema vindlaster samt eventuella seismiska laster vilket ställer stora krav på beräkning och kontroll på deformationer och accelerationer. Vi har specialister inom statisk och dynamisk analys av höghus med finit elementmetod.

Höga hus kräver också grundläggningar som klarar av att bära stora laster. Vi arbetar därför nära med geotekniker för att utveckla och konstruera effektiva grundläggningssystem.