Tyréns Wall of Innovation

Tyréns inre arbete med innovation är en positiv kraft att räkna med när det gäller arbeta för en god utveckling av samhällsbyggandet. Våra medarbetares engagemang kring frågor om hållbarhet och samhällsbyggande går som en röd tråd genom vårt arbete. Att tänka innovativt är en naturlig del av konsultarbetet vilket resulterar i en mängd smarta och praktiska innovativa lösningar för samhällsbyggandet.


Flowmapper

För morgondagens kollektivtrafik

Skaye

Förutser och förebygger klimatrisker

Innovationskompassen

Från idé till innovation

Buller i tre dimensioner

Bullerutredning som visualiseras i 3D

Destination 2030

Hållbar destinationsutveckling

Scrap

Avfallshantering i byggprojektet

Lägesväljaren

Lägesväljaren rangordnar områden

Hållbarhetsbedömning i översiktsplanering

Goda livsmiljöer för alla

Effektivare förskolor med dynamiska modeller

Platsanpassad förskola

Mobilitetsmodellen

Hållbar mobilitet vid nyproduktion

InfoMap

Datadrivna beslut i samhällsbyggnadsprocessen

DAMaaS

Digital Asset Management as a Service

Trygghetslabbet

För hyresgästnära trygghetsfrågor

Risk AI

AI-automatiserat riskhanteringssystem

Utformningsverktyg för cykelparkering

Effektivisera processen för beställaren

SmartMass

Digitalt beräkningsverktyg för massahantering

Visuell 4D-plan

Byggbarhet och skapar samsyn

Tyréns Data Extractor

Koppla ihop din programvara med befintlig byggnadsdata

Äldrevänlig stadsplanering

Ett evidensbaserat äldrevänlighetsindex

Urban mining

Lokalisera okända kablar med 3D-scanning

EPD-Generator

Olika produkters klimatpåverkan

PlaneVA

En tjänst inom VA-management

Förbättrade miljöutredningar med multivariat analys

Sökning av källa till förorening