Aktuellt

 • 2015-03-27

  Tyréns släcker under Earth Hour

  Tyréns släcker ner kontor under Earth Hour lördagen den 28 mars som en visuell signal till världens beslutsfattare om att ta klimatfrågan på allvar. Var med och släck för en ljusare framtid.

 • 2015-03-26

  Tyréns stabiliserar Max lV-laboratoriet

  Tyréns är ett av de företag som är involverande i byggnationen av Max lV- laboratoriet i Lund. Tyréns uppgiften är att se till att byggnaden påverkas så lite som möjlig av vibrationer utifrån och inifrån. Just vibrationerna är oerhört viktiga att minska för att laboratoriets synkrotronstråle ska kunna fungera så effektivt som möjligt.

 • 2015-03-23

  Tyréns utvecklar Skellefteå centrum

  Tyrens har som en av tre konsulter haft i uppdrag att utveckla ett nytt trafiksystem för Skellefteå centrum. I uppdraget ingick att föreslå hur trafik, bebyggelse grönstruktur och stadmiljön i Skellefteå centrum kan utvecklas fram till 2030.

Fler nyheter