Aktuellt

 • 2014-07-21

  Tyréns satsar i norra Sverige

  Efterfrågan på samhällsbyggnadskompetens och teknikkonsulter ökar kontinuerligt i norra Sverige. För att kunna fortsätta leverera högkvalitativa tjänster lokalt och nationellt inledde Tyréns vid årsskiftet en nysatsning i regionen.

 • 2014-07-14

  Riksintressen för kulturmiljövård i Örebro län

  Tyréns har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att ta fram fördjupade riksintressebeskrivningar för 31 områden av riksintresse för kulturmiljövården inom kommunerna Örebro, Karlskoga, Laxå, Askersund, Hallsberg, Lekeberg och Kumla.

 • 2014-07-07

  Tyréns hjälper statliga organisationer

  Tyréns har tagit fram en gemensam strategi samt riktlinjer för arbete och användande av byggnadsinformationsmodeller och informationshantering i projekt och förvaltning.

Fler nyheter