Aktuellt

 • 2015-06-17

  Tyréns vice vd utsedd till teknologie hedersdoktor

  Birgitta Olofsson är utsedd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Som vice VD för Tyréns är hon ansvarig för strategisk utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Hon är mycket engagerad och en stark drivkraft för branschens utveckling mot ett innovativt samhällsbyggande.

 • 2015-06-10

  Tyréns vann upphandlingen om nya Södertörnsleden

  Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en vägplan för en vägförbindelse genom Södertörn, från väg 73 i öster och E4:an i väster. Tyréns kammade hem högsta poäng i utvärderingen av anbudsprocessen.

 • 2015-06-09

  Västerås nya resecentrum

  Tyréns har tillsammans med den danska arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group och Kragh & Berglund tagit fram det arkitektförslag som kommer ligga till grund för detaljplanen för Västerås nya resecentrum.

Fler nyheter