Aktuellt

 • 2014-12-11

  Ny metod för att förebygga översvämningsskador

  Tyréns har tagit fram en metod för att kunna beräkna vattenflödet av stora regnmängder vid översvämningar. Med hjälp av 3D-modeller och analysdata går det att förklara varför och hur ett regnoväder förmodligen kommer att inträffa.

 • 2014-12-10

  Den mänskliga faktorn i byggteknik

  Fredag den 14 november blev Martin Fröderberg Teknologie Licentiat i Lund. Avhandlingens titel är "The human factor in structural engineering - a source of uncertainty and reduced structural safety".

 • 2014-12-05

  Vattenskydd – avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter

  Hur ska man hantera osäkerheten i transporttider när vattenskyddsområden och zonindelning utformas? Åsa Högblom har genomfört sitt examensarbete inom ramen för mastersprogrammet i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet.

Fler nyheter