Tyréns Wall of Innovation

Tyréns inre arbete med innovation är en positiv kraft att räkna med när det gäller arbeta för en god utveckling av samhällsbyggandet. Våra medarbetares engagemang kring frågor om hållbarhet och samhällsbyggande går som en röd tråd genom vårt arbete. Att tänka innovativt är en naturlig del av konsultarbetet vilket resulterar i en mängd smarta och praktiska innovativa lösningar för samhällsbyggandet.


ResilienceBuddy

Åtgärdsprioriteraren för klimatanpassning

Traffic Insights

Nulägesbeskrivning av biltrafiken

Plan Pro Active

Tryggt markförvärv och effektiv planprocess

CCUS-impact

Ett webbaserat verktyg för analys av CCUS-teknologier

Grön Due Diligence

Tidig identifiering av risker

Tyréns EPD-generator

Snabba och kostnadseffektiva miljövarudeklarationer

Waterclimber

Klimat- och kostnadssmarta beslut för VA-nät

PlaneVA

En tjänst inom VA-management

Terra Eye

Lokalisera okända kablar med 3D-scanning

Äldrevänlig stadsplanering

Ett evidensbaserat äldrevänlighetsindex

Tyréns Data Extractor

Koppla ihop din programvara med befintlig byggnadsdata

SmartMass

Digitalt beräkningsverktyg för massahantering

Risk AI

AI-automatiserat riskhanteringssystem

DAMaaS

DAMaaS, Digital Asset Management as a Service, ger dig som fastighetsägare smärtfri förvaltning av d…

Mobilitetsmodellen

Hållbar mobilitet vid nyproduktion

Hållbarhetsbedömning i översiktsplanering

Goda livsmiljöer för alla

Lägesväljaren

Lägesväljaren rangordnar områden

SoundViewer

Bullerutredning som visualiseras i 3D

Skaye

Förutser och förebygger klimatrisker

Flowmapper

För morgondagens kollektivtrafik