Tyréns Wall of Innovation

Tyréns inre arbete med innovation är en positiv kraft att räkna med när det gäller arbeta för en god utveckling av samhällsbyggandet. Våra medarbetares engagemang kring frågor om hållbarhet och samhällsbyggande går som en röd tråd genom vårt arbete. Att tänka innovativt är en naturlig del av konsultarbetet vilket resulterar i en mängd smarta och praktiska innovativa lösningar för samhällsbyggandet.


Flowmapper

För morgondagens kollektivtrafik

Skaye

Förutser och förebygger klimatrisker

SoundViewer

Bullerutredning som visualiseras i 3D

Lägesväljaren

Lägesväljaren rangordnar områden

Hållbarhetsbedömning i översiktsplanering

Goda livsmiljöer för alla

Mobilitetsmodellen

Hållbar mobilitet vid nyproduktion

DAMaaS

Digital Asset Management as a Service

Risk AI

AI-automatiserat riskhanteringssystem

SmartMass

Digitalt beräkningsverktyg för massahantering

Tyréns Data Extractor

Koppla ihop din programvara med befintlig byggnadsdata

Äldrevänlig stadsplanering

Ett evidensbaserat äldrevänlighetsindex

Terra Eye

Lokalisera okända kablar med 3D-scanning

PlaneVA

En tjänst inom VA-management