Hållbarhet

Utmaningar inom hållbarhet

Cecilia Granath, vd, och Stina Wetterbrandt, miljöutredare på Tyréns i ett samtal om året som gått och kommande utmaningar inom hållbarhet

Stina: Vad är du mest stolt över när det gäller Tyréns hållbarhetsarbete under 2022?
Cecilia: Det är i uppdragen vi gör den stora och avgörande skillnaden för att samhället ska bli mer hållbart. Jag blir stolt när vi vinner kunduppdrag för att våra konsulter både har hållbarhetskompetensen och förmågan att få med sig kunderna i arbetet med att nå tuffa hållbarhetsmål. Tillsammans med kunderna ser vi till att leverera nytänkande lösningar som ofta sträcker sig längre än lag- och branschkrav. Ett exempel är när vi fick till långtgående återbruk vid restaurering av Astaloyverken i Höganäs. Eller när vi såg till att Oceanhamnen i Helsingborg kunde välja snålspolande vaccumtoaletter eftersom vi löste akustiken.

Stina: På vilket sätt har spåren av pandemin påverkat kunduppdragen? Ser du en risk att hållbarhetsfrågorna prioriteras bort när ekonomin är tuff?
Cecilia: Hela samhället, och då även samhällsbyggnadsbranschen, har påverkats av pandemin. Men det är inte hela bilden, vi har en lågkonjunktur som beror på en osäker omvärld och det behöver vi förhålla oss till. Risken finns att det som kostar pengar på kort sikt prioriteras bort i tuffa ekonomiska tider. Därför är det viktigt att påminna både oss själva och kunderna om att hållbarhetsfrågorna är viktigare än någonsin, även om vinsten ibland är på lite längre sikt. På Tyréns är hållbar ekonomi ett av målen i vår hållbarhetsagenda. Hållbar ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta driva kunduppdrag för ökad hållbarhet, och för att vår ägare Sven Tyréns Stiftelse ska ha möjlighet att fortsätta investera i forskning och innovation. Under året har stiftelsen bland mycket annat stöttat Tyréns branschinitiativ, Innovation för klimatet.

 

Cecilia Granath

Stina: Av de nio målen i Tyréns hållbarhetsagenda, vilket är mest utmanande för företaget inför 2023?
Cecilia: Det mål som påverkas mest av omvärlden, mål nr 9: Långsiktig hållbar affär. Det hänger ihop med stora osäkerheter på marknaden sedan tre år tillbaka och som nu i ingången av 2023 resulterat i en lågkonjunktur. Vi har även en utmaning i att nå mål nr 4: Klimatavtryck netto noll, då resandet har ökat igen. Klimatfrågan är den största utmaningen vi står inför som samhälle och som samhällsbyggnadsaktörer behöver vi jobba för att minska vår egen påverkan och inte minst vara en stark kraft i kunduppdragen.

Stina Wetterbrandt

Stina: Återbruk är tydligt på agendan både i kunduppdragen och internt. Är ditt skrivbord ett av alla som återanvänts när Tyréns bytte huvudkontor i höstas?
Cecilia: Det stämmer att vi på Tyréns har återbrukat en hel del inredning när vi flyttat till nya kontor under året. Men något eget skrivbord har jag inte, vi jobbar verksamhetsanpassat så jag väljer den plats som passar bäst för dagen.

Vi märker också tydligt att fler kunder diskuterar möjligheten till återbruk, det är positivt. Det finns mycket att vinna på att återbruka både material och inredning. Så även om vi kommit längre när det gäller återvinning ser vi att takten ökar. Även här gäller det att vi som konsulter ställer rätt frågor till kunden och kommer med förslag utifrån vår erfarenhet. Vi gjorde en undersökning under hösten som visade att fastighetsbolagen är positiva till återbruk, men att det finns en del trösklar kvar.

Vi har målen och vi har verktygen, nu gäller det att fortsätta driva hållbarhetsarbetet i våra kunduppdrag.

Stina: Vad kan vi förvänta oss av Tyréns hållbarhetsarbete under 2023?
Cecilia: Vi jobbar strukturerat vidare med målen i vår hållbarhetsagenda där en viktig del är att vi mäter och följer upp både per år och mot den längre målbilden som gäller år 2030. Konkreta frågor vi har i fokus är exempelvis EU:s taxonomi som kommer att påverka många av våra kunder, uppdrag inom klimatanpassning och genomförandet av kompetenslyftet där vi utbildar 100 medarbetare i Tyréns Klimatakademi som gör att vi blir ännu bättre på att stötta kunderna i den nödvändiga omställningen.

Vi har målen och vi har verktygen, nu gäller det att fortsätta se till att vi driver hållbarhetsarbetet i våra kundmöten. Det viktigaste är att hållbarhet genomsyrar allt vi gör och att vi tillsammans med kollegor, kunder och partners ständigt ökar vårt bidrag till ett hållbart samhälle.

Cecilia Granath

Stina: Avslutningsvis vill jag be dig skicka med ett budskap om hur vi som medarbetare på Tyréns kan bidra till mer hållbara uppdrag.

Cecilia: Då vill jag skicka med energin att fortsätta våga! Vi gör ett otroligt avtryck i våra kunduppdrag när vi vågar ställa den där extra frågan som gör att hållbarhetsarbetet får ännu större vikt. Det är tillsammans med våra kunder och andra aktörer i samhällsbyggnadsbranschen vi kan få till en riktig förändring. Så jag vill att vi kommer ihåg se på kundens utmaningar med nyfikenhet och även om vi inte kan svaren på alla deras frågor, så kan jag nästan lova att svaren finns hos någon av kollegorna på Tyréns.

 

Foto: Peter Rutherhagen och Marie Birkl.