Tjänster

Arkitektur handlar om förhållningssätt och inlevelse, att förstå behov och skapa lösningar. Geografin varierar, liksom platsens fysiska förutsättningar, vem som ska bruka en byggnad och vilken verksamhet som ska inrymmas. En viktig förutsättning är kommunikationen mellan dem som ska nyttja arkitekturen och oss som skapar. De bästa lösningarna blir till i dialogen mellan beställare och arkitekt. 

Idag är vi drygt 200 arkitekter och byggnadsingenjörer som bidrar med ett brett kunnande inom arkitektur, landskapsarkitektur, samhällsplanering, byggnadsvård, restaurering, visualisering och gestaltning.