Tjänster

Geografisk informationsteknik

Geografisk informationsteknik (GIT), även känt som geografisk informationsystem (GIS), är en teknik som handlar om att samla, analysera, visualisera och hantera geografisk information.