Tjänster

Värdeskapande och hållbara digitala fastighetstillgångar

Fastighetsägaransvaret växer, kraven från verksamheter och brukare förändras, hållbarhetskraven och dess rapporteringar ökar, informationsskulden är stor, vilket leder till ineffektivitet i förvaltningen och suboptimalt lokalutnyttjande. Kort och gott finns det många utmaningar, eller som vi ser på det, många möjligheter till förbättringar. Områden där klok digitalisering är avgörande för att göra verklighet av möjligheterna.

Klok digitalisering innebär för oss att hjälpa fastighetsbranschen att möta utmaningar och realisera möjligheter. Det vill säga att säkra utveckling av hållbara digitala fastighetstillgångar med effekthemtagningar från start till mål där fastighetsägaren äger förmågor och data för fortsatt värdeskapande - för såväl nybyggnation som befintligt.

Att stötta fastighetsägare kräver många olika typer av kompetenser och digitala lösningar som ska matchas med organisationens förutsättningar och ambitionsnivå. Vi på Tyréns har gedigen erfarenhet och mångfacetterade kompetenser. 

Vi digitaliserar fastighetsbranschen.

Digitalisering kräver att vi arbetar i ekosystem

Våra rådgivande konsulter, tillsammans med företagen i ekosystemet Propios, säkrar utveckling av hållbara digitala fastighetstillgångar med effekthemtagningar från start till mål där fastighetsägaren äger förmågor och data för fortsatt värdeskapande. 

Lösningar för datadelning

Tillsammans med våra partners tar vi fram lösningar för datadelning. Alla lösningar ska göra det möjligt att kombinera olika typer av data (T.ex. ekonomisystem, tredjeparts data, öppen data och strömmande data från automation och IoT). Vi arbetar ständigt för att lösningar ska också kunna utvecklas eller bytas ut smidigt över tid.

Läs om smart datadelning i Örebro kommun

Tillgångsinformationshantering

För att underlätta ajourhållning och tillgångsinformationen (BIM och andra digitala fastighetstillgångar) erbjuder vi förvaltning av de lösningar som krävs.

Läs mer om tjänsten DAMaaS

FoU, Forskning och utveckling

Vi bidrar till en den hållbara branschutveckling inom digitalisering. Våra konsulter deltar kontinuerligt och aktivt i branschutvecklingen kring standards (ex. ISO 19650) och utveckling för Digital Samverkan som finansieras av Smart Built Enviroment, SBUF med flera. Vi arbetar nära högskola och universitet.

Exempel på kunduppdrag

Digital tvilling och projektgenomförande, Jönköpings kommun

Fokus på förändringsledning och strategiskt utvecklingsarbete.

Digital tvilling, Oslos pensjonsforsikring

Kravställer den digitala tvillingen för att möjliggöra Oslos smartaste och mest hållbara kommersiella fastighet.

Region Skåne

Definiera en digital målbild och kravställa de förutsättningar och roller som krävs för att realisera det framtida hållbara sjukhuset.

Einar Mattsson

Kartläggning och integrationer mellan processer och data för att nå en kostnadsbesparing genom strukturerad information.