Tjänster

VVS-, kyl- & energisystem

Vi vill att installationerna ska förstärka brukarnas upplevelse av byggnaden genom att skapa ett bra inomhusklimat. Genom att förena funktionella, ekonomiska och arkitektoniska värden med teknik kan vi skapa hållbara system och byggnader för framtiden, från idéstadie till färdig bygghandling. 

På Tyréns utvecklar vi lösningar inom VVS-, kyl- och värmepumpinstallationer samt energi- och sprinklersystem och kan leverera kompletta lösningar för byggnadens klimat- och energisystem. Våra medarbetares gedigna kunskap och erfarenhet gör att vi åtar oss projekt med stor teknisk svårighetsgrad och projekt som kräver extra varsamhet eller krav för kulturhistorisk och arkitektonisk synvinkel. Vi skapar även avancerade system för sjukhus och industrianläggningar med exempelvis renrumskrav och EX-klassade miljöer.