Tjänster

Ljus är en grundläggande förutsättning för vår upplevelse av den omgivande miljön. Det bidrar till såväl trivsel som trygghet och ökad användbarhet samtidigt som det väcker intresse och förundran. 

För att skapa en god och hållbar belysning för människor och miljö behöver en rad olika faktorer tas hänsyn till, exempelvis sociala, rumsliga och identitetsskapande aspekter. Vi behöver analysera belysningen i sin kontext för att kunna skapa helhetslösningar och från ett tidigt stadium samarbeta med beställare och andra kompetenser för att säkerställa kvaliteten och visionen i ett projekt. En bra arbetsprocess mellan olika discipliner och aktörer är nyckeln för ett lyckat projekt.