Om oss

Vår affärsmodell

Hållbara affärer är en förutsättning för att vi ska kunna vara med och skapa bättre, mer hållbara samhällen. Vår cirkulära affärsmodell utgör grunden för att vi ska kunna vara ett ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling och samhällsbyggande.

Tyréns arbetar långsiktigt med forskning, utveckling och innovation för att skapa nya lösningar för hållbart samhällsbyggande. Utan nyfikenhet och nytänkande går det inte att lösa morgondagens frågor som konsult inom samhällsbyggnad.

Tyréns resultat återinvesteras för en hållbar utveckling 

Vår ägandeform innebär att verksamhetens resultat bidrar till finansiering av forskning och utveckling genom Sven Tyréns stiftelse. Ett 50-tal satsningar finansieras årligen av stiftelsen med syftet att främja ny kunskapsuppbyggnad och för att utveckla ny teknik och hållbara lösningar i samhällsbyggnadssektorn.

 

 

Tyréns resultat återinvesteras i forskning och innovation.

Konsulter inom samhällsbyggnad med en cirkulär affärsmodell

Tyréns affärsmodell är cirkulär. Avkastningen från konsultverksamheten i Tyréns
och våra dotterbolag går till ägaren Sven Tyréns Stiftelse. Stiftelsen låter utdelningen gå tillbaka till verksamheten genom finansiering av forsknings- och
innovationsprojekt. 

Om Sven Tyréns Stiftelse 

Tyréns ägs av Sven Tyréns Stiftelse som bildades 1976. Genom Sven Tyréns Stiftelse finansierar vi årligen ett antal projekt, doktorander och adjungerade professorer för forskning och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Ca 25 miljoner kronor investeras i forskning och utveckling varje år.

Läs mer om Sven Tyrén, vår forsknings- och utvecklingsverksamhet och vårt innovationsprogram.