Karriär

Att utvecklas hos oss

Kompetens växer ur uppmuntran. Vi tror på våra medarbetare, vi stöttar och stimulerar kunskapsutbyte. Vi vet att engagemang leder till utveckling.

Tyréns är ett kunskapsintensivt företag och vår utveckling och framgång bygger på att våra medarbetare har rätt kompetens - idag och imorgon. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling både för medarbetare och chefer och erbjuder introduktionsutbildningar, tekniska utbildningar och program för ledarskapsutveckling.

Kompetensutvecklingen är en del av det dagliga arbetet. På Tyréns har du alla möjligheter att testa nya arbetsuppgifter och växa i din roll. Vi erbjuder även en spännande utmaning för den som vill jobba i ett av våra forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi tror på våra medarbetare. Engagemang leder till utveckling.

Kompetensområden samlar och utvecklar kunskap

Som medarbetare på Tyréns tillhör du ett specifikt kompetensområde, till exempel bro, konstruktion eller järnväg. Kompetensområdena har vi för att samordna, utveckla, marknadsföra och överföra befintlig och ny kunskap mellan oss som jobbar på företaget.

Vi har olika program för kompetensutveckling, till exempel Broakademin, El-akademin, VVS-akademin, Geoteknikakademin, Bergakademin, Infraplaneakademin, Kunskapslyft VA, Kunskapslyft VDC och en akademi för utveckling av konstruktion som heter Engineering Elegance.

Tyrénsakademien erbjuder den kompetensutveckling våra medarbetare och företaget som helhet behöver för att utvecklas och nå våra mål.

Utvecklingsvägar

Du får stöd i din utveckling på Tyréns. Vi har årliga planeringssamtal där vi går igenom dina möjligheter att utvecklas inom våra olika spår.

Våra utvecklingsvägar bygger på fyra huvudspår: ett grundspår och tre påbyggnadsspår. 

  • Grundspår konsult:

    De flesta medarbetare inom Tyréns är konsulter och du kan behålla den rollen under hela din karriär. Du fördjupar dig löpande inom ditt arbetsområde och får större erfarenhet genom olika typer av uppdrag och kunder. Senior konsult blir de konsulter som har fördjupad kunskap och lång erfarenhet.

Om du vill ta ett större ansvar finns tre påbyggnadsspår att utvecklas inom:

  • Specialistspåret
  • Uppdragsspåret
  • Chefsspåret