Tjänster

Miljö & klimat

Miljö och hållbarhet är en integrerad del av allt arbete på Tyréns. Vi arbetar i alla skeden och i olika typer av projekt med planering och utredning, projektering, byggande och förvaltning. Framtidens samhälle och städer består inte bara av nyplanerade områden – det handlar om hållbar förvaltning av områden vi redan har. 

Vi genomför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som hjälper till att få våra städer att bli mer hållbara ur alla aspekter: social, ekologisk och ekonomisk. Flera av våra utredningar resulterar i handböcker och vägledningsrapporter som används för nybyggnation och förvaltning.

Grönplanering.png

Grönplanering

Förståelse och respekt för vår natur, miljö och klimat är avgörande faktorer för en gynnsam och hållbar samhällsutveckling. Vårt arbete med ...

klimatanpassning copy.jpg

Klimatanpassning

Framtidens klimat kommer förändra förutsättningarna för oss som människor och våra samhällen. Vi behöver skapa resilienta lösningar för ett ...

Lca Jpg

Livscykelanalys (LCA) och miljödeklaration (EPD)

Behöver ni insikt om er klimatpåverkan eller ett bevis på att er produkt är ett miljömässigt bra alternativ? Med hjälp av en livscykelanalys...

miljö.png

Miljösamordning

Miljösamordning handlar om att samordna miljöfrågor med berörda intressenter under olika skeden i ett projekt. Alla projekt som genomförs me...

mkb.png

Miljöplanering & MKB

Vårt arbete med miljö i samhällsplanering spänner över ett brett fält av verksamheter. Vi arbetar med miljöbedömning och miljökonsekvensbesk...

fagerhultskolan_1920.jpg

Miljö i byggnad

En viktig del i hållbara samhällen är hållbara byggnader, med bra inomhusklimat, hållbara material och med minimal miljöpåverkan. Miljö i by...

Tillståndsprövning.png

Tillståndsprövning enligt miljölagstiftning

Tillståndsprövningar är en viktig del i verksamheter och projekt där det finns miljökänsliga dimensioner som regleras av miljölagstiftning. ...

Vind Artikel

Vindkraft

Vindkraft är en viktig komponent för en hållbar energiomställning. Med ett djupt förankrat åtagande för morgondagens krav på Sveriges energi...

Helsingborg Hamn

Värmekartering

Värmeböljor i Sverige och omvärlden förväntas bli fler, längre och mer intensiva. Värmen påverkar direkt den upplevda temperaturen i staden ...

Skugga

Planera för svalka i den urbana utemiljön

År 2023 blev det varmaste året i världen som någonsin uppmätts i modern tid. Flera länder drabbades hårt av värmeböljor. På senare tid har f...