Tjänster

Miljö & klimat

Miljö och hållbarhet är en integrerad del av allt arbete på Tyréns. Vi arbetar i alla skeden och i olika typer av projekt med planering och utredning, projektering, byggande och förvaltning. Framtidens samhälle och städer består inte bara av nyplanerade områden – det handlar om hållbar förvaltning av områden vi redan har. 

Vi genomför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som hjälper till att få våra städer att bli mer hållbara ur alla aspekter: social, ekologisk och ekonomisk. Flera av våra utredningar resulterar i handböcker och vägledningsrapporter som används för nybyggnation och förvaltning.