Policyer och leverantörsinformation

Leverantörsinformation

Information till våra leverantörer om fakturor, fakturaadress och vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Information till våra leverantörer om fakturor, fakturaadress och vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fakturor från Tyréns leverantörer ska innehålla följande information:

  • Referens (i fältet ”Er referens”) i form av fullständigt för- och efternamn på Tyréns beställare
  • Kostnadsställe
  • Uppdragsnummer samt aktivitetskod om sådant finns

Leverantörer ska skicka sina fakturor till Tyréns som elektroniska fakturor, s.k. e-faktura. Faktura via e-post räknas inte som elektronisk faktura.

Referens på leverantörsfakturan
Fullständigt för- och efternamn på Tyréns beställare 

Fakturaadress
Tyréns Sverige AB
556194-7986 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

GLN-kod för elektroniska fakturor
7365561947984

E-postadress för PDF-fakturor (Eventuell bilaga ska ligga i samma fil.)
5561947986@kollektorinvoice.se

Eventuella frågor gällande Tyréns AB:s elektroniska fakturahantering kan ställas till vår ekonomiavdelning på telefonnummer 010 452 20 00.

Vi genomför en systematisk leverantörsbedömning av våra leverantörer/underkonsulter som en del av Tyréns sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Vi kommer att granska ert sociala ansvarstagande. Leverantörens rutiner ska minst leva upp till de krav som Tyréns har.

Tyréns uppförandekod

Tyréns kvalitets- och hållbarhetspolicy

Tyréns arbetsmiljöpolicy

Frågor om Tyréns policy och process besvaras av Niklas Elm på telefonnummer 070-317 13 50 eller via kontaktinformationen nedan.