Om oss

Våra värdeord och vår historia

Vår vision, vår mission och våra värderingar visar vägen i vardagen. Värdeorden påminner oss om hur vi ser på vår omvärld. Och hur vi, tillsammans med våra kunder, kan påverka samhällsutvecklingen. Nyfikenheten och viljan att samverka har varit med från Sven Tyréns dagar och leder oss rätt även idag.