Klimatet i fokus

Tyréns och våra kollegor i samhällsbyggnadsbranschen behöver ta ett stort ansvar för att Sverige ska uppnå fossilneutralitet till år 2045. Och det är bråttom. Därför växlar vi upp vårt interna klimatarbete och projektleder branschens gemensamma klimatupprop. 

Vi växlar upp för klimatet

Infrastruktur- och byggsektorn står för över 40 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan. Så vad vi som företag väljer att göra har en tydlig påverkan. Klimatsatsningen har fyra fokusområden:

  • Innovation Vi har flera innovationsprojekt som är med och löser olika klimatutmaningar, till exempel SmartMass för minskade utsläpp vid masshantering, Coinplace för samnyttjande av byggnader och Skaye som beräknar effekter av skyfall.
  • Affärsutveckling Vi utvecklar bland annat vårt erbjudande inom träbyggnad med fokus på trä som viktigt materialval för minskad klimatpåverkan. Inom klimatberäkningar är vi med och sätter LCA-standarderna i branschen och vi har djup expertis inom klimatåtgärder och klimatanpassning både av byggprojekt och i stora infrastrukturuppdrag. 
  • Kompetensutveckling Vi gör ett kompetenslyft och erbjuder medarbetare vidareutbildning inom programmen Klimatakademin och Arkitekturakademin.
  • Samverkan i sektorn Vi bidrar till att branschen tar ett gemensamt ansvar i satsningen som heter Innovation för klimatet och drivs inom Innovationsföretagen med Tyréns som projektledare.

Ett klimatinitiativ som samlar branschen

Initiativet Innovation för klimatet innebär både ett ökat klimatfokus i de deltagande organisationernas egna verksamheter och krav på ett tydligare agerande av regeringen.

  • Innovation för klimatet är ett projekt inom Innovationsföretagen med målet att driva på utvecklingen inom branschen.
  • Initiativet finansieras av Innovationsföretagen och Sven Tyréns Stiftelse.
  • Startskottet var en debattartikel i Göteborgs-Posten den 10 oktober 2021 som skrevs under av ett femtontal företag i branschen.

Läs mer om klimatuppropet hos Innovationsföretagen

"Vi vill att alla i branschen engagerar sig – fastighetsägare, beställare, entreprenörer, arkitekter, konstruktörer och konsulter."

Anders Modig, projektledare för Innovation för klimatet
Klimatakademi

Tyréns akademi för ökad klimatkompetens

Vi är redo att utmana kunderna. Målet är att ha med klimatkompetens i alla designande och projekterande uppdrag.

Läs mer

Nationell kraftsamling för vädersäkert byggande

Det finns ingen pausknapp att trycka på för extremväder, och åtgärderna kan inte vänta, skriver Karin Willis och Camilla Mattsson på Tyréns.

Läs mer i Aktuell Hållbarhet
DI Klimatanpassning

Fler hör av sig om klimatanpassning

Alla vill klimatanpassa – men ingen vill ta notan. Läs nyheten i DI om den ökande efterfrågan ökar hos privata aktörer. Foto: Pontus Lundahl/TT

Läs mer i Dagens Industri
Debatt klimatanpassning transportsektorn

Debatt: Klimatanpassa transportsektorn

Om Sverige ska nå klimatmålen räcker inte åtgärderna i den nationella planen för transportsektorn. 

Debatt i Dagens Samhälle
Ystad Klimatanpassning

Ystad först med helhetslösning för extremväder

Skaye gör det enklare att förutse och förebygga klimatrisker.

Läs mer

Verktyg för klimatanpassning

Med värme- och skyfallskartering kan kommuner och fastighetsbolag komma igång med sin klimatanpassning. 

Läs mer
Blogg Klimatanpassning

Hög tid att sätta spaden i marken

Låt inte klimatanpassningen stanna på planeringsstadiet. På bloggen får du konkreta råd om processen framåt.

Läs mer
Skyfall

Kan vi förebygga klimatrisker?

Skaye är ett verktyg för att förutse och förebygga klimatrisker. 

Lär dig mer om verktyget
Tyréns växlar upp för klimatet

Tyréns växlar upp för klimatet

Förändring behövs och det är bråttom. Så här möter vi klimatutmaningen.

Läs nyheten
SmartMass

Klimatneutral byggprocess

SmartMass är ett digitalt beräkningsverktyg som minimerar mängden massor som körs till deponi.

Läs mer