Tjänster

Hållbarhet

Att begränsa miljöbelastningen från våra ständigt växande tätorter är en tuff utmaning. Tyréns experter arbetar gränsöverskridande för att få med alla aspekter av hållbarhet redan i planeringen av en ny stadsdel, en trafikled eller ett järnvägsstråk. 

Genom samverkansmodeller, medborgardialog samt kvantitativa och kvalitativa undersökningar skapar vi tyngd och säkerhet i beslutsunderlag och handlingsplaner. Våra analyser visar framtida scenarier, med mätbara faktorer, som gör det lättare att fatta strategiska beslut som skapar hållbara värden.

Csrd

CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive

När den nya EU-lagen CSRD träder i kraft den 1 januari 2024 blir kraven på hållbarhetsrapportering både förändrade och mer omfattande. Ta ch...

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar i grunden om hushållning med knappa resurser. Vi skapar ekonomisk hållbarhet genom att titta på investeringar u...

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för tjänster som naturen tillhandahåller helt gratis. Kunskap om ekosystemtjänster och hur vi skapa...

Linnéträdgården 1.jpg

Hållbar destinationsutveckling

Vi utvecklar din destination med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tjänsten har vi utvecklat inom Tyréns innovationsprogram och vi kallar den Destination 2030.

Hållbar energianvändning

Hållbar energianvändning

Hållbar energianvändning är en av grundförutsättningarna för ett hållbart samhälle. Vi vill i första hand säkerställa energieffektiva lösnin...

Hållbar planering och utveckling

Hållbar planering och utveckling

På Tyréns arbetar vi med hållbar planering och utveckling för att bygga bättre samhällen.

Hållbar trafikplanering

Hållbar trafikplanering

För oss handlar trafik om allt från teknik till social hållbarhet. Vi jobbar för att skapa effektiva transporter med minimerad miljöpåverkan...

Hållbart byggande

Hållbart byggande

De senaste åren har det skett en enorm utveckling inom hållbart byggande. Det är idag något av en självklarhet och en överlevnadsfråga att a...

Hållbar verksamhetsutveckling

Hållbar verksamhetsutveckling

Hållbar verksamhetsutveckling handlar om att agera långsiktigt ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv samt förmågan att förena dessa på ett framgångsrikt sätt.

Taxonomi

Rapportering EU:s taxonomi

EU:s taxonomi är ett sätt att styra det finansiella kapitalet mot hållbara investeringar. Med slutmålet att Europa ska bli världens första k...

Social hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en av grundpelarna i att bygga mer hållbara samhällen. Att bygga ett socialt hållbart samhälle innebär att vi planerar ...