Tjänster

Geoteknik

Geoteknik är en förutsättning för det mesta inom samhällsbyggnad. En grund för all konstruktion i dubbel bemärkelse. Vi arbetar med hela byggprocessen och tack vare vår kombination av bredd- och spetskompetens kan vi erbjuda allt från fält- och laboratorieundersökningar, geofysiska undersökningar, beräkningar, riskanalyser och utvärderingar till färdiga projekterings- och bygghandlingar.

Vi har engagemang, kompetens och erfarenhet gällande geoteknik inom jord, berg och vatten. För att lyckas samarbetar vi ofta med kollegor inom andra kompetensområden, till exempel hydrogeologer, miljögeotekniker och bergspecialister.