Aktuellt

Grön omställning i fokus

Vi är en tydlig kraft att räkna med i den gröna omställningen. Tyréns har kunskap nog att utmana både oss själva och kunderna att välja arbetssätt, produkter och material som gör att vi tillsammans ökar takten i den omställning vi behöver för att nå ett mer hållbart samhälle. 

Vi guidar våra kunder. Och vi gör det genom att beskriva vilka byggnadssätt och materialval som har en mindre klimatpåverkan, genom att visa hur vi kan återbruka smart eller bidra till en hållbar mobilitet.

Vi gör det enklare för våra kunder att välja energilösningar som hämtar sin kraft från vind, sol och vatten. Hos Tyréns hittar du helhetslösningar för ofta komplexa energiuppdrag. Vi har kompetens att rådgöra hela vägen från tidiga analyser, genom byggskedet och till besiktning av vind- och solkraftsparker. 

Många av uppdragen inom förnyelsebar energi genomför vi i norra Norrland där vi finns nära kunderna och kommer att växa ytterligare under de närmaste åren.

Uppdrag för Svenska Kraftnät

Tyréns uppdrag för Svenska Kraftnät bidrar till en hållbar elförsörjning i norra Sverige.

Läs mer
Elbuss SL

Elektrifiering av SLs bussdepåer

Antalet elbussar i Stockholmstrafiken ska bli fler.

Läs mer

Nyrekrytering inom elkraft

Vi stärker vår satsning inom elområdet och rekryterar Anders Frykdahl.

Läs mer

Kritiska metaller för omställningen

Ny forskning för att hitta metaller som behövs i den gröna omställningen.

Läs mer på bloggen

Klimatsmartare betong

Så kan vi halvera klimatutsläppen från betong som används i vindkraftsfundament.

Läs mer på bloggen

Med lång erfarenhet från små och stora projekt

Från tidiga analyser och utredningar till byggskede och besiktning. På Tyréns finns både konsulter som kan återkomma med förslag på lösningar och innovativa produkter och tjänster som ger direkt effekt i ditt projekt. Välkommen att höra av dig!

Kontakta oss