Tjänster

Berg

Tyréns erbjuder en bred, såväl praktisk som teoretisk kompetens inom bergteknik. Hela kedjan från förundersökning, projektering och byggnation till underhåll av berganläggningar. Vi har ett långtgående samarbete med andra teknikområden inom företaget, vilket gör att vi kan ta fram bra helhetslösningar.

Vår stora andel disputerade medarbetare ger oss även unik spetskompetens och gör att forskning och utveckling är en naturlig del i vårt arbete. Inom berg erbjuder Tyréns tjänster som förundersökning, projektering, geoenergi och bergteknisk rådgivning.

Berg Forundersokning

Förundersökning och bergprojektering

Tyréns har god kompetens och mångårig erfarenhet inom förundersökning av berg för att utreda de geologiska förutsättningarna för såväl omfat...

Berg Geologisk Utredning

Geologisk utredning

Tyréns utför geologiska utredningar av långt varierande karaktär och komplexitet. Vi har mångårig kunskap och erfarenhet inom både teoretisk...

Bergmek Sida

Bergmekaniska utredningar

Urban bergmekanik blir alltmer utmanande i och med den högre förtätningen, och projekt som tidigare bedömts som omöjliga är nu nödvändiga. V...

Tätning av berg

Inom Tyréns har vi stor kunskap om injektering efter över 30 års forskning. Vi använder oss av forskningsresultaten både i projektering och ...

Byggledning Hero

Byggledning berg

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det arbete eller projekt som projekterats fram i tidigare skeden. Som byggledare för b...

Berg Inspektion List

Inspektion och underhåll av berganläggning

Tyréns har stor erfarenhet av inspektion och underhåll av berganläggningar för att uppfylla krav på funktion och säkerhet.

Berg Numerisk List

Numerisk modellering i berg

Tyréns utför numerisk modellering i berg, modellering för projektering och design av bergkonstruktioner, med varierande detaljeringsgrad och komplexitet.

Dammar

Dammar

Inom vattenkraft och dammar erbjuder vi tjänster från utredningar och projektering, till byggledning, besiktningar och löpande inspektioner av bergförlagda kraftstationer, utloppskanaler och tunnlar.

Berg Forskning List

Forskning och utveckling inom bergteknik

Tyréns lägger stort värde i att vara i framkant, där nyfikenhet och utmaning är centrala ledord för vår verksamhet. Forskning och utveckling...