Om oss

Kvalitet och hållbarhet

Tyréns har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetssmiljö och är certifierade enligt ISO 9001, ISO14001 och ISO 45001. Vi arbetar systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor i all vår verksamhet, såväl i uppdrag som internt. Vårt arbetssätt säkerställer att vi håller vad vi lovar för dig som kund. Tyréns kvalitets- och hållbarhetsarbete är under ständig förbättring.

Ledningssystem

Tyréns har ett ledningssystem som är certifierat enligt kvalitetsledningstandarden ISO 9001, miljöledningsstandarden ISO 14001 och arbetsmiljöledningsstandarden ISO 45001.

Arbetssätt

Vårt arbetssätt, TyrA, är ett interaktivt arbetsverktyg unikt för våra uppdrag vilket ger våra medarbetare kontroll och stöd genom hela uppdragsprocessen. TyrA används för att strukturera uppdraget samt säkerställa rätt kvalitet till kund, uppfylla lagkrav och Tyréns egna mål. I alla uppdrag görs en riskanalys som bygger på metodiken i ISO 31000. TyrA innehåller tydliga rutinbeskrivningar för olika uppdragstyper som säkerställer att egenkontroll och granskning utförs i uppdragen, detta för att säkerställa kvaliteten i våra leveranser.

Tyréns arbetssätt innebär att du som kund får effektivitet och kvalitet och kan vara säker på att miljöaspekter beaktas i syfte att nå varje uppdrags specifika mål. Utbildning är en viktig del för ett gemensamt arbetssätt och för att utveckla våra medarbetares kompetens.

Vi arbetar systematiskt med kvalitets- och hållbarhetsfrågor både internt och i våra kunduppdrag.

Klimatinventering

I våra uppdrag påverkar vi miljön. Vår kompetens kan göra skillnad som begränsar en negativ eller förstärker en positiv miljöpåverkan. Vi har bra rutiner och verktyg för att synliggöra uppdragens miljöpåverkan och genom materialval och val av tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling av miljön.

Vi vill även begränsa negativa miljöeffekter av vårt eget arbetssätt. Vår egen klimatpåverkan redovisas årligen i vårt klimatbokslut som bygger på den internationella beräkningsstandarden Greenhouse Gas protokoll.

Kvalitets- och hållbarhetspolicy

Vår kvalitets- och hållbarhetspolicy är grunden till uppsatta mål för verksamheten. Tyréns ska som tekniska konsulter inom samhällsbyggnadssektorn, på affärsmässiga villkor, tillhandahålla produkter och tjänster som motsvarar uppdragsgivarens krav och förväntningar. I vår verksamhet ska vi aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället och att begränsa och förebygga negativ påverkan på miljö och klimat..