Tjänster

Byggnadsvård & kulturmiljö

Att bevara och utveckla kulturmiljön och dess kulturhistoriska värden är en av förutsättningarna för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi har den kunskap och erfarenhet som behövs för belysa, värna och utveckla de miljöer och landskap som återspeglar vår historia och dess samhällsprocesser. Tyréns erbjuder en bredd på kompetens och tjänster med hög kvalitet som bidrar till en effektivare planeringsprocess i ert projekt.

Ingenjörskonst.png

Historiska konstruktioner

Tyréns har konstruktörer med särskild kompetens om äldre byggnader och konstruktioner. Vi har unik kompetens på området historiska takkonstr...

delikataavagningar_1000.jpg

Delikata avvägningar i stadsmiljö

Våra antikvarier är inkopplade i en rad utvecklings- och förädlingsprojekt i befintliga fastigheter. När ny yta ska tillskapas, fastigheten bli effektivare och mer attraktiv är vi ditt processtöd.

Strategiskt kulturmiljostod vid utveckling.jpg

Strategiskt kulturmiljöstöd vid utveckling

Tyréns är ett strategiskt kulturmiljöstöd för er som arbetar på såväl en övergripande planeringsnivå som på detaljerad byggnadsnivå. Vi tar ...

Förstahandsval.jpg

Skapa attraktivitet genom kulturmiljö

Har du besökt en plats som du känner att du vill återvända till, eller kanske till och med bo på? Vad var speciellt med den platsen? Vad gjorde platsen attraktiv?

antikvariatisk_sakkunnig1.jpg

Antikvarisk sakkunnig

Tyréns byggnadsantikvarier har kunskaper om äldre byggnader och historiska byggnadstekniker, men också om bebyggelse som historiska dokument...

konservering_1920.jpg

Konservering för de känsligaste objekten

De känsligaste objekten med de högsta kulturhistoriska värdena kräver särskild behandling. Tyréns konservatorer erbjuder den erfarenhet och ...

P3292052a.jpg

Kyrkliga kulturmiljöer

Det kyrkliga kulturarvet är i högsta grad ett levande kulturarv och vi hjälper till i processen att bevara, använda och utveckla det. Tyréns...

grontkulturarv_2_1920.jpg (1)

Det gröna kulturarvet

Tyréns har särskild kompetens inom det gröna kulturarvet och utför bland annat kulturhistorisk bedömning av parker, trädgårdar och grönområd...

fornlamning.jpg

Att hantera fornlämningar

Vi ser till att göra arkeologin till en smidig del i projektets genomförande. Arkeologin ska hanteras redan tidigt i projektet. Hållbar kulturmiljö ger hållbar projektbudget.

infrastruktur1_mindre.jpg

Kulturmiljö & infrastruktur

Vi har en lång tradition av att arbeta med kulturmiljö i infrastrukturuppdrag. Vi arbetar i stora och små uppdrag över hela landet, både med väg och järnväg, tunnelbana, hamnar och färjelägen.