Digitala lösningar för ett samhälle i förändring

Vi kan inte jobba på samma sätt för att lösa nya utmaningar. Därför skapar vi nytt. Och vi gör det i smarta samarbeten med aktörer inom och utanför vår egen bransch.

Digitalisering förändrar vårt samhälle och våra beteendemönster. Och utvecklingen går snabbt. Därför är det viktigt att fokusera på värdeskapandet i de nya digitala arbetsprocesserna och tjänsterna och förstå vilka konsekvenser det ger att vi har tillgång till och kan dela data.

Tyréns är med som stöd och kravställare i hela den digitala förändringsresan, från en upplevd känsla av digital panik till utveckling av innovativa lösningar som bidrar till effektivisering och ökad lönsamhet. Målet är minskat resursslöseri och en ökad transparens. Vi ser till att våra kunder har ett bra underlag för kloka beslut som leder till en långsiktig hållbar tillväxt.

Digitala koncept och produkter inom bygg, fastighetsförvaltning och infrastruktur.

Visualisering av trafikflöde från verktyget Flowmapper

Flowmapper visualiserar kollektivtrafiken

Flowmapper är ett verktyg som identifierar och kvantifierar framkomlighetsbrister i kollektivtrafiken med en unik noggrannhet.

Läs mer

QTMS, Quiet Track Monitoring System

QTMS ger kvalitetssäkrad data i realtid för en mer effektiv spårtrafik med hjälp av machine learning, IoT och AI.

Läs mer

TyrEngine

En plattform för visualisering. Med grafisk teknik från spelvärlden visar TyrEngine effekter av projekt redan i planeringsstadiet.

Läs mer

SmartMass

Vill du minska dina kostnader för masshantering och bidra till en klimatneutral byggprocess? Ta fram underlag på ett enkelt sätt via ett användarvänligt verktyg. 

Läs mer om verktyget