Tjänster

Förorenade områden

Kunskaper om mark och vatten är betydelsefullt i allt fler sammanhang i vårt samhälle. Industrier och företag söker kunskap om sina eventuella miljöproblem. Med vår nya miljölagstiftning blir kunskap om förorenade områden allt viktigare.

Tyréns utredare arbetar för att se till att frågor rörande förorenad mark kommer in tidigt i projekten för att minimera kostnader och undvika oväntade problem i sena skeden. Vi har specialistkompetenser med doktorsgrad som omfattar riskbedömningar, ekotoxikologi och föroreningsspridning samt lång erfarenhet av alla skeden i ett projekt.