Tjänster

BIM

Tyréns är en av de ledande konsulterna inom BIM - Building Information Modelling. BIM är en process som resulterar i en eller flera informationsmodeller som i sin tur bidrar till ökad lönsamhet, bättre kvalitet och högre effektivitet inom hela samhällsbyggnadssektorn. BIM används idag inom husbyggnads-, anläggnings- samt förvaltningsområdena och påverkar hela samhällsbyggnadssektorn. Vi är engagerade i utvecklingsarbetet inom BIM vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp kring BIM-användningen i hela samhällsbyggnadsprocessen och skapa nytta hos alla våra kunder.