Träbyggnad i fokus

Varför bygger vi inte mer i trä egentligen? Träbyggnader börjar bli allt vanligare, så det är inte konstigt om du tycker dig se fler byggnader av trä i stadsbilden. Trä har blivit allt vanligare för att möta klimatutmaningen, och det byggs både stora och höga hus i trä. Tyréns har stor erfarenhet av att projektera stora träkonstruktioner, och vill bidra till att ännu fler vågar välja trä.


Just nu sker en snabb omställning i branschen och fler väljer att bygga stora - och höga - byggprojekt i trä. Vi vill bidra till utvecklingen genom att erbjuda analyser av för- och nackdelar med olika material tidigt i ett byggprojekt. Trä passar inte alltid men det är alltid värt att ställa frågan. Att välja rätt material kräver att flera aspekter vägs in, men framförallt att ha rätt expertis inblandad i ett tidigt skede.

Vi vill ta vara på jordens resurser och skapa ett hållbart samhälle, där rätt material används till rätt sak. 

Matcha material med behov

Varje material har för- och nackdelar vad gäller hållfasthet, vikt, fuktegenskaper och miljöegenskaper. Därför vill vi se fler kombinationer av material och hybrider som är optimerade utifrån hållbarhet och kravbild. Det är av mindre betydelse om resultatet blir 80 procent trä och 20 procent betong, eller 50 procent trä och 50 procent betong.


Fördelar med att välja en träkonstruktion

Det finns många fördelar med att överväga att välja trä i ett kommande byggprojekt. Några av de vanligast förekommande anledningarna är:

 • Klimatsmart alternativ
  Trä är en förnybar resurs, men det binder även koldioxid under byggnadens livslängd
 • Låg vikt
  En låg vikt som förenklar grundläggning, hantering och byggtekniken, samt utgör sällan ett problem vid påbyggnation av betonghus
 • Enkel bearbetning
  Trä ger möjlighet att hantera materialet med lätta bearbetningsverktyg
 • Goda byggnadsfysikaliska egenskaper
  Tack vare goda kunskaper om hur brand reagerar med trä ger det goda beräkningsgrunder vid branddimensionering
 • Temperaturtåligt
  Egenskaperna hos trä förändras inte vid minusgrader
 • Visuellt
  Trä är vackert i sig och ger förutsättningar för att skapa vackra och spännande visuella uttryck
 • En bra arbetsmiljö
  Trä ger en god arbetsmiljö under byggprocessen men även ett jämnare och bättre inomhusklimat efter färdigställandet
 • Lokal råvara
  Med användandet av svenskt trä hålls transportutsläppen på en låg nivå, vilket tillsammans med den lägre vikten som möjliggör mer last/transport, vilket bidrar till minskad klimatpåverkan

Trä är ett både lätt och hållbart material som passar bra för tillbyggnader och när områden ska förtätas.

Ett mångsidigt material med många möjligheter

I samband med framkomsten av KL-trä under 1990-talet blev trä ett modematerial. KL-trä har en hög bärförmåga och styvhet som bland annat gör dem lämpliga för att stabilisera byggnader.

Trä fungerar bra för tillbyggnad, till exempel när redan bebyggda områden ska förtätas. Eftersom trä väger en femtedel så mycket som betong och samtidigt har hög hållfasthet, är det ofta bra för påbyggnad av befintliga hus.

 

Ett tidigt helhetsperspektiv ger resultat

Det är viktigt att ha prioriteringarna klara innan projektstart och att hitta helhetsperspektivet där områden som den planerade byggnadens funktion, arkitektur och teknik optimeras tillsammans med hållbarhet och ekonomi. På så sätt uppnås den helhetslösning som bäst matchar målbilden.

 

Tyréns arbete med träkonstruktion

Tyréns har stor kompetens inom träkonstruktion och har deltagit i flertalet stora och prestigefyllda projekt, bland annat; Sara Kulturhus i Skellefteå som har prisats för sin unika design, Sveriges största parkeringshus i trä i Malmö, och Sveriges första klimatneutrala kontorshus i Örebro.

På Tyréns finns spetskompetens inom bland annat akustik, konstruktion, installation och brand, arkitektur. Med möjlighet att erbjuda en helhetsbild och förståelse av hela byggprocessen projekterar och konstruerar vi hållbara hus som tåls att leva i, både nu och i framtiden.

Så blir trähusen klimatpositiva

Det är fullt möjligt att bygga helt klimatneutrala flerfamiljshus redan i dag, enligt en ny rapport. Med materialbyten kan husen till och med bli klimatpositiva. Tyréns har tagit fram en rapport åt Träcentrum Norr.

Läs artikeln i DI

Konsten att välja rätt material

Elias Baena, affärsutvecklare på Tyréns, reder ut begreppen när det gäller trähus och hållbarhet.

Läs mer

Ekonomi och klimat blir vinnare när fler bygger i trä

Trä blir allt vanligare både i större - och högre - byggprojekt.  

Läs nyheten

Podd om god ljudmiljö

Martin Höjer, akustiker, är med i Svensk Trä-podden på tema ljudmiljö i träbyggnader.

Lyssna här
Sara Kulturhus i Skellefteå rymmer alltifrån konst och litteratur till hotell, spa och restaurang

Akustik i trähus

Ljudmiljön i en träbyggnad skiljer sig från den i en liknande betongbyggnad. Den lättare träkonstruktionen har sina utmaningar.  

Läs mer
Sara Kulturhus i Skellefteå under uppbyggnad

Höga hus i trä

En fråga som blivit allt vanligare i samband med att hus i trä byggts är – hur högt kan man egentligen bygga i trä? I teorin kan bygga så högt vi vill, så länge byggnaden uppfyller funktionskraven.

Läs mer