Aktuellt

Infrastruktur i fokus

Tillsammans med våra kunder bygger vi en hållbar infrastruktur. Och det är tillsammans som är nyckeln. När vi får till dialogen får vi även till värdet för kunden, samhället och miljön. 

Få uppdrag är så komplexa som att hitta lösningar för en framtidssäkrad infrastruktur. Från Tyréns bidrar vi med ett helhetsgrepp och lång erfarenhet inom bland annat järnväg, väg, bro, mark, vatten, geoteknik, miljö, berg, klimat, akustik, kulturmiljö och landskapsarkitektur.

Tillsammans med våra kunder ser vi till att bygga infrastruktur som både tar hänsyn till människan och landskapet där de nya vägarna och järnvägarna växer fram.

Vi ska vilja göra det här igen

Jessica Ekberg är uppdragschef på Tyréns. På bloggen berättar hon bland annat om det lyckade samarbetet i uppdrag Västlänken. 

Läs mer på bloggen

Inom infrastrukturområdet erbjuder vi:

  • Samlad kompetens
    Vi har lång erfarenhet av stora infrastrukturprojekt där vi är många olika kompetenser som samrbetar. Vi hjälper dig som kund med bland annat utredningar, vägplaner, projektering, 3D-visualisering, besiktning och underhållsplaner.
  • Tydligt hållbarhetsperspektiv
    Hållbarhetsperspektivet är alltid med i våra uppdrag. Med hjälp av ett systematiskt arbetssätt och IT-verktyget TyrImpact ser vi till att få med alla aspekter av hållbarhet redan från start. Resultatet visualiseras och diskuteras så att vi tillsammans kan hantera risker under projektets gång. 
  • Trygghet
    Vid om-, till- eller nybyggnad av Sveriges väg- och järnvägsnät ställs höga krav från både beställaren och från samhället. Oavsett projekt tar vår organisation ansvar för att driva, utveckla och leverera. Vi är delaktiga genom hela processen, från tidig utredning, i planskede och tillståndsprocess, i detaljprojektering, i produktionsskedet samt i förvaltningsskedet.