Tjänster

Akustik

Ljud och vibrationer är något vi alla stöter på dagligen och som få reflekterar över när det är bra, bara när det inte håller måttet. Vi på Tyréns vill skapa förutsättningar för våra kunder att bygga och utveckla boende- och vistelsemiljöer inom- och utomhus där människor trivs och vill leva.