Tjänster

Samhällsplanering och analys

Med Tyréns breda kompetens inom stadsutveckling erbjuder vi tjänster inom analys, strategi och planering – i delar eller i hela stadsbyggnadsprocessen. Tyréns arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där vi i våra uppdrag tittar på olika sociala, ekonomiska, miljömässiga relationer och hur dessa hänger samman. Vår ambition är att ständigt kunna förstå, förklara och förändra samhället.