Karriär

Tyréns motverkar kompetensglapp som riskerar att bromsa elektrifieringen

Kompetensbristen inom elkraftsbranschen befaras bli så stor att den kan bromsa elektrifieringen. Därför startar Tyréns nu en elkraftsakademi för att rusta ingenjörer att ta över stafettpinnen från nyckelpersoner som går i pension.

Kompetensbristen blir alltmer tydlig inom energiområdet. Det menar närmare sex av tio energibolagschefer i en ny undersökning som har tagits fram av Tyréns. Undersökningen visar också att en majoritet av elbolagen är skeptiska till att Sveriges energibehov kan tillgodoses om tio år.

– Så många som 60 procent av energibolagen ser brist på kompetens som en av de största utmaningarna på fem års sikt. Det här är en fråga som vi måste arbeta tvärfunktionellt med. Både politiker, näringsliv och aktörer inom utbildningsområdet måste hitta lösningar, menar Jonas Lindberg som är affärschef för elkraft på Tyréns.

I höst startar Elkraftsakademin

Tyréns har valt att bidra redan nu genom att skapa fler utbildningsmöjligheter. Satsningen på  Elkraftsakademin riktar sig till yrkesverksamma ingenjörer med cirka 4–8 års erfarenhet.

– Planen är att erbjuda utbildningen dels till befintliga medarbetare, dels till nyrekryterade. Två tredjedelar av utbildningsplatserna ska gå till den sistnämnda gruppen. Vi letar efter de som vill ta för sig, vara spindeln i nätet och ansiktet utåt för Tyréns. Man behöver inte ha ambitionen att bli professor i elkraft – drivet och viljan är viktigare, säger Christoffer Meier, affärsutvecklare elkraft på Tyréns och utbildningsansvarig Elkraftsakademin.

Bli en av oss

Vi behöver stärka upp med fler engagerade konsulter inom elkraft. Välkommen att kolla in våra karriärssidor och kontakta oss så berättar vi mer.

Lediga jobb

Om undersökningen Framtidens energilösningar

65 chefer inom privata och kommunala energibolag deltog i Tyréns undersökning som genomfördes digitalt under hösten 2023. Syftet är att bidra i diskussionen om framtida behov och den pågående omställningen inom energiområdet.

Här kan du läsa mer om resultaten från undersökningen

Här kan du ladda ner rapporten (pdf)

Läs mer Tyréns tjänster inom elkraft