Tjänster

Bro- och anläggningskonstruktion

En bro- och anläggningskonstruktion är både en kraftfull symbol och en byggnadsteknisk utmaning. Få byggnadsverk är lika betydelsefulla för vårt samhälle och känslomässigt laddade. Det som karaktäriserar kompetensområdet är att vi arbetar med betong, stål och träkonstruktioner med stora dimensioner som belastas med komplexa belastningsscenarior. Exempel på de byggnadsverk vi arbetar med är broar, dammar, kajer, hamnar och tunnlar men också anläggningar som fiskvandringsvägar, portaler, kontreforter, dykdalber och ledverk. 

Tyréns arbetar i alla skeden från utredningar/förstudier till färdiga arbetshandlingar och inte minst i förvaltningsskedet med reparation/inspektioner och planering av förvaltningsaktiviteter. Ofta jobbar vi som en del i våra större multidisciplinära uppdrag men vi arbetar också enskilt i kompetensområdet med rena konsultjobb på bro- och anläggningssidan. Vi har duktiga uppdragsledare/teknikansvariga som leder verksamheten och många konstruktörer som kan stötta i de uppdragen där vi levererar god kvalitet till rätt pris.