Tjänster

Järnväg

En järnväg är en teknikintensiv anläggning som involverar en stor del av bygg- och anläggningsbranschens teknikdiscipliner, men den är också en del av det samhälle vi bygger för framtiden. Tyréns erbjuder helhetslösningar och spetskompetens i alla teknikslag och för alla skeden i ett järnvägsprojekt. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra kompetenser för att kunna erbjuda ett flexibelt genomförande av järnvägsprojekt utifrån dina behov som kund.

jarnväg2jpg.jpg

El, lågspänning & kontaktledning

Tyréns erfarna experter kan lösa alla typer av utmaningar från utredning till besiktning, från stora komplexa nationella projekt till små lo...

Kallhäll_04_1920.jpg

Ibruktagandebesiktning

Tyréns medarbetare har genom åren varit involverade i flertalet av de största och mest komplexa infrastrukturprojekten i Sverige. Genom dess...

qtms_1jpg.jpg

Spår

Tyréns medarbetare har genom åren varit involverade i flertalet av de största och mest komplexa infrastrukturprojekten i Sverige. Genom dess...

lyngby_station.png

Mark och kanalisation

Merparten av alla järnvägens objekt vilar i någon form på marken. En stabil grund utgör grunden för alla järnvägsobjekt.

järnväg_signal.jpg

Signalsystem

Järnvägen är ett mycket säkert transportsystem och det är mycket tack vare vårt signalsystem, som är av största vikt för en trygg och säker ...

järnväg.png

Tele- och datakommunikation

För att järnvägen ska fungera krävs tele- och datakommunikation för att binda samman all teknik. Det kan handla om el, signal och andra system som behöver kommunikation för att fungera.

Vbgtunneln_jv i norr_montage.jpg

Planering och utredning

Innan en väg eller järnväg kan byggas görs en omfattande planeringsprocess som kallas planläggning.

Kallhäll

GOP, TSS, TSB och CSM-RA

Vid om-, till- eller nybyggnad av Sveriges järnvägsnät ställs stora krav på säkerhet. Processerna teknisk säkerhetsstyrning signal (TSS), te...

Säkerhet Järnväg 800

Utbildning inom trafiksäkerhet på järnväg

För att få arbeta eller vistas inom Trafikverkets spårområden måste du ha behörighet och ha genomgått säkerhetsutbildning järnväg. Tyréns er...