Tjänster

Gata & väg

God infrastruktur är den pulsåder som sprider liv i och mellan våra samhällen. Utvecklingen och underhållet av en fungerande och effektiv infrastruktur leder till ökad trafiksäkerhet, mindre restid, sammanför och skapar nya sociala knutpunkter och en allmänt ökad trivsel i samhället. 

Vi hjälper er med utredningar, vägplaner, projektering, 3D-visualisering, besiktning och underhållsplaner. Tyréns har lång erfarenhet av stora som små väg- och exploateringsprojekt och är vana att jobba nära andra kompetenser inom bro, konstruktion, berg, trafik, landskap, geoteknik, installationsteknik och akustik. Vi har alltid med ett hållbarhetsperspektiv i våra projekt.