Tjänster

Energi & byggfysik

På Tyréns erbjuder vi såväl energisamordning, energideklarering, kunskap vid renovering av befintliga byggnader samt rådgivning och utbildning vid nybyggnationer av exempelvis passivhus.

I de tidiga skedena vägleder vi våra kunder till ett energimål som uppfyller deras förväntningar på byggnaden ur ett helhetsperspektiv. Under projekteringen gör vi beräkningar och utredningar för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet, inomhusklimat och värmeförluster.

Vi har spetskompetens inom byggnadsfysik och inomhusklimat som breddar och kvalitetssäkrar våra projektörers arbete. Vi kartlägger energianvändningen i befintliga byggnader och skapar med hjälp av åtgärdsprogram möjligheter för en lägre driftskostnad genom lägre energianvändning.