Nyheter
9 april 2019

Byggaktördriven planprocess – när byggaktörer tar större ansvar

Det byggs rekordmycket bostäder i Sverige och byggtakten behöver fortsätta om vi ska ha bostäder till alla även i framtiden. Över 600 000 bostäder ska byggas fram till år 2025, det vill säga hela 80 000 nya bostäder varje år. Ett sätt att öka byggtakten är att låta byggaktörer ta ett större ansvar och driva detaljplanearbetet i nära samarbete med kommunerna.

Trycket på planering är hög och belastningen stor hos kommunerna. Det är svårt att hinna ta fram utredningar och detaljplaner i den takt som efterfrågas. Susanne Klint är arkitekt på Tyréns och hon har erfarenhet av att stötta både kommun och byggaktör i sin roll som processledare.

- De senaste åren har vi arbetat med många projekt där kommunen behåller det viktiga myndighetsansvaret men där byggaktören styr och genomför själva detaljplanen. Det är ett arbetssätt som vi tror kommer att bli allt vanligare och som kan ha en positiv inverkan på byggtakten, säger Susanne Klint.

Effektivt samarbete mellan kommun och byggaktör
En byggaktörsdriven planprocess innebär att byggaktören tar större del av ansvaret och tar fram de underlag som behövs för att byggprojektet ska komma igång. Arbetssättet gör att kommuner som saknar resurser kan starta fler byggprojekt då byggaktören driver planprocessen framåt.

- Vi är ofta med och stöttar byggaktörer genom att ta fram planhandlingar och utredningar. För ett lyckat samarbete är det viktigt att parterna har förståelse för varandras drivkrafter och för hur respektive organisation styrs, leds och verkar. Målet och utmaningen är att få till en effektiv process där både kommunens och byggaktörens kunskap och resurser nyttjas maximalt, säger Anna Vindelman som är planeringsarkitekt på Tyréns.

- Det är vår roll som konsulter att, som tredje part, se till att förståelsen och tydlig kommunikation finns mellan parterna. Dialogen är viktig, med tydlig och tidig kommunikation mellan byggaktör och kommun kan många missförstånd undvikas, avslutar Anna Vindelman.

Tyréns har lång erfarenhet av att arbeta i tidiga stadsplaneringsprojekt, både åt kommuner och byggaktörer. Vi kan lagstiftningen och vet hur den kommunala planprocessen fungerar och får ofta rollen som projektledare eller rådgivare och är med i hela processen eller i specifika skeden och utredningar.

Läs mer om våra tjänster inom stadsplanering och processledning