Utveckling

Forskning & utveckling

Detta genomsyrar nu hela vår organisation i form av fokusområden som avancerade konstruktioner, effektivare byggprocesser, förnyelse och underhåll samt klimat, miljö och hälsa. Vi ska också förädla det vi redan har och utnyttja våra erfarenheter mer effektivt med hjälp av en intensiv utveckling inom vårt arbetsfält.

Vi har lagt tyngdpunkten av våra insatser inom forskning och utveckling på dessa områden samtidigt som vår stiftelse dubblerat anslagen från ca 10 miljoner till 20 miljoner. Tillsammans med forskningsmedel från andra finansiärer har vi nu en ansenlig FoU-budget. För att möta förändringarna på marknaden måste vi se till helheten och i vilka sammanhang våra kunder verkar. Våra arbetsmodeller och metoder måste bli än mer transparenta.

Genom Sven Tyréns Stiftelse finansierar vi idag årligen ett antal projekt och doktorander för utveckling inom sektorn. Om du är intresserad av att ansöka om medel från Sven Tyréns Stiftelse, kontakta Birgitta Olofsson för mer information.

Läs mer om våra FoU-projekt