Wall of Innovation

Urban mining

I samband med markentreprenader stöter man på okända kablar i marken. Och oavsett vilket så innebär en okänd kabel stillestånd och andra problem när de påträffas.

Laddar

Detta faktum har två sidor av ett mynt:

  • Är kabeln i drift är det förenat med livsfara att borra igenom eller gräva upp den.
  • Är kabeln slopad, betingar den ett värde i form av metallinnehållet.

Vi vill lokalisera kablar genom att använda metoden markradar eller 3D-scanning. Resultaten vill vi kunna tydligt redovisa genom 3D-visualisering. Vi vill använda redan befinliga metoder för resultatbearbetning. Tyréns har programvarorna CAD-VA, CAD-RA och GEO-BIM.

Att utveckla och slå samman dessa program i syfte att redovisa var kablar finns, vilken sträckning de har, var det kan finnas konfliktytor med andra känsliga installationer etc kan vi tydligt och klart kommunicera detta med beställare.