Järnväg

Tele- och datakommunikation

För att järnvägen ska fungera krävs tele- och datakommunikation för att binda samman all teknik. Det kan handla om el, signal och andra system som behöver kommunikation för att fungera. 

Vi på Tyréns arbetar med det allt ifrån trafikinformation och mobiltelefoni till kablar och transmission för styrning av dessa system.

Vi erbjuder och kan hjälpa till med förstudier, utredningar, besiktningar, byggledning, projektledning samt projekteringar i form av kompletta förfrågningsunderlag, bygg och systemhandlingar för järnvägsprojekt.