Kalender

Business Arena Stockholm

Träffa Tyréns på Nordens största mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. På årets Business Arena Stockholm träffas vi på Stockholm Waterfront den 20 och 21 september.

Programinnehållet kommer som alltid att fokusera på omvärldsläget, politik, ekonomi och de viktigaste utvecklingslinjerna i fastighetsbranschen. Programmet kommer även lyfta klimatfrågan och hur den digitala tekniken driver utvecklingen inom förvaltning. Vi bekantar oss med det senaste inom proptech och hela våning två är dedikerat för innovativa framtidsbolag som har möjlighet att nätverka med potentiella samarbetspartners och kunder.

I Tyréns monter är temat hållbarhet och innovation och vi visar upp ett antal relevanta projekt och innovationer. 

Läs mer om Business Arena i Stockholm

Tyréns medverkar i programmet

Onsdag 20 september

14:00-14:30

Transportinfrastrukturen och det nya samhället

Ostlänken på gång och Norrbottniabanan planeras. Med Fehmarn Bält-förbindelsen blir det nästan raka spåret från Tyskland genom Danmark upp till Malmö. Man talar om att antalet tåg ökar från 10 till 100 per dygn mellan Danmark och Tyskland. Effekten blir inte bara att godstrafiken ökar, utan även att utsläppen av koldioxid minskar. Konsekvenserna kommer att bli betydande även för Sverige. I det här samtalet tar vi upp hur den storskaliga transportinfrastrukturen generellt i Sverige kommer att påverka samhället i framtiden. Vilka blir de ekonomiska effekterna? Hur kommer människors beteende att förändras? Hur bygger vi framtidens infrastruktur på ett klimatanpassat sätt? Samtalsledare är Michael Stjärnekull, avdelningschef Järnväg – utredning och planering, på Tyréns.

Torsdag 21 september

11:30-12:00

Planprocessen - är det myndighetsdialogen som är nyckeln?

Ett rundabordssamtal om planprocessen under Business Arena Almedalen i somras mynnade ut i fyra rekommendationer om hur det kan bli bättre: Myndigheter ska svara på remisser i tid, det ska finnas med i myndigheternas regleringsbrev att de ska samarbeta i tidiga skeden, detaljplaner ska vara flexiblare och mindre detaljstyrande samt att förutsägbarheten i processerna ska öka. Här fortsätter vi diskussionen i en konstruktiv anda med hjälp av skarpa samhällsbyggnadshjärnor. Katrin Berkefelt, Processledare stadsutveckling/Affärsutvecklare, på Tyréns deltar i detta panelsamtal.